Willkommen in der Kanzlei.
 

Impressum

Beëdigd accountant

De wettelijke beroepsaanduiding "beëdigd accountant" werd in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. Bevoegde toeziende autoriteit is de Wirtschaftprüferkammer in Berlijn (adres: Rauchstrasse 26, D-10787 Berlijn). De beroepsgroep van beëdigde accountants valt in hoofdzaak onder de hiervolgende beroepsrechtelijke regelingen:

1. Orde voor accountants / Wirtschaftsprüferordnung (WPO)
2. Beroepsstatuut voor accountants/beëdigde boekhouders / Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP)
3. Statuut voor kwaliteitscontrole / Satzung für Qualitätskontrolle
4. Zegelverordening / Siegelverordnung
5. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringsorde voor accountants / Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungs-ordnung
 
De voornoemde regelingen kunnen bij de Wirtschaftprüferkammer onder www.wpk.de worden ingezien.

Belastingadviseur

De wettelijke beroepsaanduiding "belastingadviseur" werd in de Bondsrepubliek Duitsland (deelstaat Noordrijn-Westfalen) verleend.
Bevoegde toeziende autoriteit is de Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe in Münster (adres: Urbanstrasse 1, D-48143 Münster).
De beroepsgroep van belastingadviseurs valt in hoofdzaak onder de hiervolgende beroepsrechtelijke regelingen:

1. Wet op belastingadvies / Steuerberatungsgesetz (StBerG)
2. Uitvoeringsverordening bij de wet op belastingadvies / Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
3. Beroepsvoorschriften / Berufsordnung (BOStB)
4. Verordening voor belastingadviseursvergoeding / Steuerberatervergütungs
verordnung (StBVV) 

De voornoemde regelingen kunnen bij de Bundessteuerberaterkammer onder www.bstbk.de worden ingezien.

Het internationale BTW-nummer luidt DE123776735.

Juridische noot: 
Ik wil er met nadruk op wijzen dat van mijn kant generlei invloed op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's wordt uitgeoefend. Daarom ben ik op geen enkele wijze aansprakelijk met het oog op de inhoud daarvan en distantieer ik me hiermee nadrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina's.