Willkommen in der Kanzlei.
 

Kantoor filosofie 

Bedrijfskundig advies uit één hand

Is belastingadvisering door een eigenaar-gevoerd kantoor nog van deze tijd? Zijn grotere partnerschappen noodzakelijk?

Voor het helpen van grote bedrijven is dat misschien noodzakelijk, maar mijn ervaring is dat het voor de meerderheid van de middenstanders juist niet het geval is.

Al bij de oprichting van mijn kantoor tekende zich een trend af naar steeds grotere adviseringsbureaus en sterkere specialisatie en de daarmee verbonden anonimisering. Ik wil daarentegen een "generalist" zijn met een overzichtelijk klein kantoor.

Ondertussen gaan er steeds meer stemmen op, die ÉÉN adviseur verlangen, die door een globale blik op de situatie een adviseringsbehoefte kan herkennen en, zonodig, coördineren en kanaliseren. 

Met mijn werkzaamheid volg ik dat doel, namelijk mijn cliënt een allesomvattende, intensieve en op persoonlijke verhoudingen toegesneden advisering en begeleiding in alle fiscale en bedrijfskundige vragen te bieden. ÉÉN adviseur, die de individuele zakelijke en persoonlijke verhoudingen precies kent, is en blijft aanspreekpartner voor de cliënt.

Het fundament van mijn werkzaamheid is wederzijds vertrouwen, deskundig advies, decennialange ervaring en persoonlijke integriteit. Daarom kunt u er als cliënt altijd zeker van zijn, dat ik vanwege de noodzakelijke, globale kijk op de advisering specialisten uit andere vakgebieden inschakel, als de omstandigheden dit vereisen.  Ook daar hoeft u als cliënt niet zelf voor te zorgen.

Het idee waarop dit kantoor gegrondvest is, heeft ondanks veranderde economische omstandigheden, andere adviseringsbehoeften en de enorme technische vooruitgang zijn geldigheid nooit verloren. Dit idee verlangt persoonlijke betrokkenheid evenals precieze kennis van zakelijke en persoonlijke activiteiten en voorstellingen van cliënten.  Advisering is niet in de eerste plaats uitspraak en raad, maar begint met het luisteren.

Een cliëntgeoriënteerd kantoor verlangt ook zelfbeperkingen. Niet de anonieme groei van volume van het kantoor, maar het nut van een advies voor de cliënt en de kennis van eigen vaardigheden bepalen het handelen.

Advisering is geen gestandaardiseerd dienstverleningsartikel in een winkelwagentje van een grote aanbieder, maar een individuele prestatie. Iedere opdracht en ieder mandaat zijn uniek.