Willkommen in der Kanzlei.
 

Het kantoor 

In 1978 heb ik het kantoor opgericht. Voor ik deze stap zette, ben ik jarenlang werkzaam geweest bij een groot kantoor met verschillende partners. Direct na de heropening van de beroepsgroep van beëdigde accountants in 1986 kon ik deze extra kwalificatie verwerven.

Het doel van mijn zelfstandigheid was en is altijd nog allesomvattende advisering uit één hand te bieden, waarbij de kantooreigenaar uiteindelijk   aanspreekpartner is voor alle cliënten in alle vragen, onafhankelijk van het vanzelfsprekend soms wisselende kantoorpersoneel.

Tijdens mijn meer dan 35 jaar ervaring als zelfstandige heb ik een veelvoudige en brede schat aan ervaring opgedaan. Intensieve begeleiding van (grensoverschrijdende) bedrijfsacquisities en bedrijfsfusies, controlefuncties in Duitse en Oostenrijkse bedrijven, gedetailleerde kennis van verschillende ondernemingsculturen niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland en Oostenrijk, conceptie en begeleiding van de overdracht van particulier en bedrijfsvermogen bij generatiewisselingen, begeleiding van fiscale bedrijfscontroles en natuurlijk behandeling van alle dagelijkse opdrachten en vragen, die cliënten met hun vertrouwde adviseur willen bespreken.

Ervaring is geen op zichzelf staande waarde, maar is pas in het  huidige en toekomstige gebruik een belangrijk aspect van mijn werkzaamheid. Samen met mijn voortdurende bij- en nascholingen, het gebruik van moderne techniek, betrokkenheid bij mijn cliënten en hart voor mijn werk wordt dit tot een meerwaarde.

Jarenlange contacten met collega's in Nederland, Frankrijk en Oostenrijk vullen mijn werkzaamheid aan. In een zich verenigend Europa heeft dit element van mijn werk steeds meer gewicht gekregen. Graag ook voor jullie.

Mijn focus op allesomvattende advisering omvat ook in persoonlijke verhoudingen natuurlijk alles wat u privé aan advies verlangt.

Met vijf gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers, die zich met het doel en de filosofie van mijn kantoor identificeren, zet ik me in voor de belangen van mijn cliënten in.

Deze ontwikkeling heeft ook maatschappelijke aspecten: Sinds 1993 werk ik mee aan de opbouw van FAIR Handelsgesellschaft mbH in Münster, om het idee van eerlijke handel en maatschappelijke verantwoordelijkheid in een geglobaliseerde wereld te verbreiden.