Willkommen in der Kanzlei.
 

Vermogen en opvolging

Een speciaal zwaartepunt van mijn werkzaamheid is het adviseren bij alle vragen op het gebied van vermogensplanning en vermogensopbouw enerzijds en opvolging en de daarmee verbonden vragen over erfenis en schenking anderzijds.

Een gevoelige thema: vermogen en opvolging

Aan het begin van uw bedrijfs- en beroepsloopbaan zouden ook ver in de toekomst liggende overwegingen een rol moeten spelen. Financiële voorzieningen tegen de lotgevallen van het leven en ook oudedagsvoorziening mogen niet buiten beschouwing blijven.  Al op dat moment kan ik u waardevolle hulp bieden bij een systematische, onafhankelijke vermogensanalyse en vermogensopbouwplanning.  Permanente controle, begeleiding en verdere ontwikkeling helpen, deze plannen te verwerkelijken. Niet het gedetailleerde beleggingsadvies is de benadering, maar het totale plaatje, dat u als cliënt als bereikbaar doel wenst.

Verworven vermogen te beschermen en naar eigen voorstellingen zo goed mogelijk aan volgende generaties door te geven, verlangt vooruitblikkende advisering en planning, niet alleen met het oog op erfenis en schenking.  Bedrijfsvermogen verlangt bij het schenken en erven andere benaderingswijzen als particulier vermogen. Persoonlijke verhoudingen zijn bij iedereen weer anders.

Dit gevoelige thema verlangt allereerst een luisterend oor, want een individuele vormgeving zorgt voor een tevreden gevoel en de wetenschap de best mogelijke voorzieningen getroffen te hebben.   Ook bij dit thema beschik ik over jarenlange beroepservaring.