Willkommen in der Kanzlei.
 

Bedrijfskundige vraagstellingen  

Belastingadvies zonder bedrijfskundige advisering zou onvolledig zijn, omdat vragen uit beide velden vaak op veelvoudige wijze met elkaar verbonden zijn.

De begeleiding van alle economische processen hoort bij de vanzelfsprekende taakstelling van een persoonlijke adviseur, die van zichzelf beweert cliënten compleet en persoonlijk te adviseren.  

 Wat kunt u daaronder verstaan? Advisering kan bijvoorbeeld 

  •  Strategische en bedrijfsspecifieke planningscalculatie
  • Ratingcalculatie en -beoordeling
  • Voorbereiding en deelname aan gesprekken met banken over leningen
  • Medewerking bij investmentgesprekken
  • Bedrijfsherstructurering
  • Begeleiding van ondernemings- en aandeelaankoop
  • Due-diligence-audit
  • Contractopvolgingsadvies 

betekenen. 

Bij het vervullen van taken op het gebied van bedrijfsadvisering maak ik evenals bij alle andere activiteiten gebruik van omvangrijke softwareoplossingen en systeemondersteuning van Datev eG.