Willkommen in der Kanzlei.
 

Algemene prestaties

Natuurlijk biedt een kantoor, dat de filosofie heeft allesomvattend te adviseren de klassieke velden van belastingadvisering.

Zwaartepunt op het gebied van algemeen belastingadvies zijn 

  • het maken van jaarrekeningen met en zonder plausibiliteitsbeoordeling. Als beëdigde accountant kan ik de jaarrekening ook met complete accountantsverklaring of beoordelingsverklaring leveren.
  • financiële boekhouding, evenals loon- en salarisboekhouding
  • bedrijfs- en particuliere belastingverklaringen
  • advisering door stellingname bij vragen, voorstellen voor belastingoptimalisatie van feitelijke verhoudingen, door advies bij bedrijfsoprichting en keuze van de rechtsvorm, evenals vooruitblikkende belasting- en vermogensplanning
  • advies en vertegenwoordiging bij buitengerechtelijke belastinggeschillen met belastingdiensten en gerechtelijke procedures bij fiscale rechtbanken
  • Uit voordrachten en de inzet voor de gedachte van de eerlijke handel gewonnen ervaringen worden in belastingsadvisering voor verenigingen en non-profit-instellingen gebruikt.

Een volledige opsoming van alle mogelijke dienstverlening in detail zou in dit kader teveel worden. Details stel ik u echter graag in een persoonlijk gesprek voor.